Els
Consultoris Mèdics Ausiàs Marc van iniciar el seu camí al novembre de 2008 com Consultoris Mèdics privats d'assistència primària, a fi de millorar i ampliar els serveis a tots els associats de les mútues, que tenen conveni d'assistència amb els nostres especialistes mèdics.


Actualment les especialitats, proves i serveis mèdics que oferim en aquests consultoris són:

.- Anàlisis clíniques
.- Audiometria
.- Cardiologia
.- Cirurgia Cardiaca
.- Cirurgia General
.- Dermatologia
.- Dietètica i nutrició
.- Digestologia
.- Ecografies
.- Electrocardiograma
.- Electrologia
.- Endocrinologia
.- Endoscopia orl
.- Espirometria
.- Examen preoperatori
.- Fisioterapia
.- Ginecologia
.- Homeopatia i Acupuntura
.- Logopedia i foniatria
.- Medicina General
.- Medicina Preventiva
.- Medicina Vascular
.- Mesoterapia
.- Neumologia
.- Neurocirurgia
.- Neurologia
.- Odontologia / Estomatologia / Ortodoncia
.- Oftalmologia
.- Osteopatia
.- Otorrinolaringologia
.- Otoscopia microscopica
.- Pediatria
.- Podologia
.- Polisomnografia
.- Practicants / ATS / Infermeria
.- Psicologia
.- Psiquiatria
.- Test cutani
.- Traumatologia
.- Urologia

 

 

 

 

 
 


 


 ©  Consultoris Mèdics Ausiàs Marc