Buscadors  
       
  VADEMECUM

Buscador de medicaments

 
  GALENICOM

Buscador de medicina configurable segons especialitat i localització geogràfica

 
  BUSCASALUD

Buscador de medicina, fòrums i xats

 
  DICCIOTMED

Diccionari de termes mèdics (C.U.N.)

 
       
       
    Web's d'àmbit local  
       
  CATSALUT Servei català de la salut  
  CAT365 Serveis i tramits de la Generalitat de Catalunya  
  BCN-Sanitat Ajuntament de Barcelona (Serveis de sanitat i salut)  
  GUIA D'HOSPITALS Guia d'hospitals  
  GUIA DE FARMÀCIES Guia de farmàcies  
  F M C Federació de Mutualitats de Catalunya  
       
       
    Web's d'àmbit nacional  
       
  MSC Ministeri de Sanitat i Consum  
  SEG-SOCIAL Seguretat Social  
  AGEMED

Agència espanyola de medicaments i productes sanitaris

 
  WEBCONSULTAS Informació mèdica general online  
  PORTALES MEDICOS Pàgina principal que aglutina diverses webs per especialitat  
  REDIRIS

Llistes de distribució sobre ciències mèdiques

 
  DIARIO MEDICO

Periòdic d'informació diària sobre el món de la medicina

 
  CSIC

Consell superior d'investigacions científiques

 
  CRUZ ROJA

Creu vermella espanyola

 
  SEGO

Societat espanyola de ginecologia i obstetrícia

 
  INFOGRIPE

Tot sobre la grip, informació per a pacients i per a professionals de la salut

 
  FARMA

Portal sobre el món farmacèutic

 
  CNB

Centre nacional de biotecnologia

 
  CCM

Web del Consell General de Col·legis Oficials de Metges

 
  AEPAP

Web de l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària

 
  AREASTEMATICAS

Portal amb informació agrupada per àrees temàtiques

 
  FISTERRA

Portal dedicat al metge d'atenció primària en què prima la consulta i la formació

 
  FENIN

Web de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària

 
  SALUDALIA

Portal mèdic orientat al pacient amb notícies, consells i consultes al metge

 
  AECC

Web de l'associació espanyola contra el càncer

 
  FEMEDE

Web de la Federació Espanyola de Medicina de l'Esport

 
  BUENASALUD

Informació i notícies per al professional mèdic. Diccionari de termes mèdics

 
  WEBFARMA

Portal farmacèutic amb notícies del sector

 
       
       
    Web's d'àmbit internacional  
       
  AMM Web de la World Medical Association  
  MEDICINENET

Informació per a metges i pacients

 
  WEBMD Better information, better health.  
  HEALTHAZ

Informació mèdica destinada a pacients, organitzat per especialitat

 
  HEALNET

Buscador de termes mèdics

 
  DRUGSTORE Farmàcia on-line  
  N L M National Library of Medicine  
  P U B MED Buscador de medicaments i publicacions mèdicas