FORMULARI  DE  CONSULTA  
Nota: Els camps assenyalats amb ( * ) són obligatoris

Persona de contacte (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)
Comentaris (*)

    LOPD

Sobre la protecció de dades, els Consultoris Mèdics Ausiàs Marc, en endavant CMAM, l'informa que:

Ús de les seves dades: de conformitat amb l'article 11 de la LOPD, emplenant el formulari de contacte, donen el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades i tractats de forma automàtica per dirigir-los informació dels nostres serveis. Vaig agafar-mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços.

Garantia de confidencialitat: CMAM, es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i utilitzar-los només per a les finalitats indicades, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal (RD 1720/2007).

Accés a les seves dades: podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, comunicant-ho mitjançant el formulari de contacte que apareix en aquesta secció.

Avís legal La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que pugui efectuar-se amb la informació continguda en aquest lloc web i que es realitzi sense l'autorització de CMAM, és una infracció que es castiga amb la Legislació vigent.

CMAM, li manifesta que d'acord amb la Llei 34/2002 / art.22.2(de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic/LSSICE), pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat a la recepció de qualsevol comunicació electrònica.

Els drets de propietat intel·lectual (Reial Decret 1/1996) del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CMAM, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distints de qualsevol classe continguts en les pàgines web de CMAM,estan protegits per la llei.

En qualsevol cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i Legislació Espanyola, CMAM i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.